Manipuler des .nrg et .iso sous Linux

Les .nrg, sont des images de CD fait avec Nero.

Pour les monter en local :

mount -o loop,offset=307200 cd.nrg /home/pad/Desktop/cd

Pour convertir le l’image nrg en ISO :

dd bs=1k if=cd.nrg of=cd.iso skip=300
Tips  ISO  mount  nrg